Parkimine

Parkimisel palume jälgida, et ei oleks häiritud ümberkaudsete majaelanike kojupääsemine! Parkida võib maja ette kogu maja ulatuses. Täpsemad parkimisjuhised leiate maja välisukse pealt. Täname